Riskomer OSGB
Eğitim
 • Kişisel Hijyen

  Katılımcıların kişisel hijyen ve etkin el yıkama bilgilerinin güncellenmesi, el yıkama becerilerinin sınanarak pekiştirilmesi ve bu konuda olumlu tutum geliştirmelerinin sağlanmasıdır.

 • Sertifikalı Temel İlkyardım Eğitimi

  Çalışanlara, işyerinde ve günlük yaşamda karşılaşabilecekleri ani hastalanma ya da yaralanma durumlarına müdahale etme ve gerektiğinde temel yaşam desteği sağlayabilme bilgi ve becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

 • Sertifikalı İlkyardım Güncelleme Eğitimi

  Çalışanların, işyerinde ve günlük yaşamda karşılaşabilecekleri ani hastalanma ya da yaralanma durumlarına müdahale etme ve gerektiğinde temel yaşam desteği sağlayabilme bilgi ve becerilerini pekiştirmek ve güncellemek amaçlanmaktadır.

 • Yangına Müdahale Eğitimi

  Çalışanların, temel yangın güvenliği ve yangına ilk müdahale konusunda bilgi ve becerilerinin kazandırılmasıdır.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  Çalışanların, tehlike kaynaklarını tanıması, işyerinde tehlike değerlendirmesi yapabilmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunma bilgileri ve kişisel korunma becerileri edinmesidir.

 • Acil Durum Yönetimi Eğitimi

  Katılanların, acil durum öncesinde hassasiyet analizi çalışmasını, zarar azaltma faaliyetlerini ve hazırlıkların planlanmasını, acil durum sırasında yapılacak müdahaleleri, acil durum sonrasında toparlanma çalışmalarını yönetecek bir ekip yetiştirilmesidir.

 • Acil Durum Tatbikat Hazırlığı ve Yönetimi

  Acil Durumlara Hazırlık unsuru bakımından, işletmenin yapısına, ölçeğine, işin natürüne ve beklentilere uygun Acil Durum Yönetimi'nin işletilmesini sağlayacak organizasyonun, görevlerin tanımlanması, olası felaket senaryolarına uygun planların yapılarak gerekli bilgi ve becerilerin edinilmesidir.

 • Risk Değerlendirme

  Risk değerlendirme uygulamalarını yürütecek ekip üyelerine, iş kazası ve meslek hastalığı tehlikelerinden kaynaklanabilecek risklerin değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi yöntem ve araçlarını kullanma becerisi kazandırmaktır.